OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY - FAQ

  1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
    Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja tovaru PREDÁVAJÚCI:  IŠTOK stavebniny s.r.o Nobelova 34, 83102 Bratislva 3 IČO: 51207923 DIČ: 2120628345 Čl. I Rozsah uplatnenia 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú vzťahy z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou Web4sale s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcimi pri predaji tovaru prostredníctvom E-shopu na ... Viac